top of page
DSC_5466-Recovered.JPG
DSC_6472.jpg
IMG_8437.HEIC

Naše služby

 • Vstupná diagnostika s terapiou
   

Vstupnú diagnostiku predstavuje fyzioterapeutické vyšetrenie, ktoré je základom pre stanovenie individuálneho cieľa a predpokladom správneho výberu účinných a vhodných postupov a metód.  

U nás v PRO-MED CARE klient následne po vstupnej diagnostike absolvuje prvú terapiu podľa výberu fyzioterapeuta, súhlasu klienta a dohodne sa na ďalšom pokračovaní terapie.

 • Individuálne cvičenie (Kinezioterapia)
   

Kinezioterapia predstavuje jednu z hlavných liečebných metód fyzioterapie. Využíva vedecky zdôvodniteľné, efektívne pohyby, cvičebné metódy k liečebnému účelu. Pomocou nej vieme okrem iného optimalizovať svalovú nerovnováhu, zväčšiť svalovú silu, upraviť rozsah pohybu v kĺbe, zlepšiť koordináciu pohybu, celkovú kondíciu, upraviť pohybový stereotyp, ale aj zrelaxovať.

Pred začatím kinezioterapie je potrebné pri prvej návšteve nášho centra absolvovať vstupnú diagnostiku, aby sme zvolili vhodnú cvičebnú metódu a vedeli tak dosiahnuť žiadané výsledky.

 • Mäkké techniky
   

Mäkké techniky sú terapiou, ktorá sa vykonáva manuálne bez použitia masážneho prostriedku. Ide o sériu hmatov využívaných na uvoľnenie a ovplyvnenie reflexných zmien kože a podkožia voči tzv. fasciám „obal svalu“ , ale i v hlbšie sa vyskytujúcich tkanivách, ako sú svaly a väzy. Pomáhajú k navráteniu kvalitného pohybu, pri ktorom sú jednotlivé vrstvy voči sebe pohyblivé.

Sú výbornou pomôckou na uvoľnenie skrátených svalov, spúšťových bodov vo svale a terapiu jaziev.

Používame ich pri bolestivosti týchto tkanív ale aj na prípravu pred použitím ďalších druhov terapií.

 

Čím sa odlišuje mäkká technika od klasickej masáže ?

Pri mäkkej technike sa terapeut zameriava na mäkké tkanivá v ošetrovanej oblasti priamo za pomoci rúk bez masážneho prostriedku. Vníma zmeny v jednotlivých vrstvách ako napríklad zvýšené trenie kože, odpor, zvýšené napätie svalu, znížená posunlivosť fascií, čo mu napomáha definovať problematickú oblasť.

Klasickú masáž tvorí sústava presne definovaných masážnych hmatov, ktoré sa vykonávajú v určitom poradí a to za pomoci masážnych prostriedkov. Ako masážny prostriedok sa najčastejšie používajú oleje, emulzie, gély, ktoré znižujú trenie, zjemňujú masáž a umožňujú kĺzanie rúk po tele. Pozitívny účinok je dosiahnutý okrem iného aj relaxáciou a terapeutickým prínosom dotyku.  

DSC_5452.JPG
DSC_5343.JPG
DSC_5343.JPG
 • Poúrazová rehabilitácia
   

Fyzioterapia je dôležitou súčasťou liečebného procesu po úraze a zranení. Pomáha k navráteniu do bežného života prinavrátením a optimalizáciou funkcie daného segmentu.

Ambulantná rehabilitácia v našom centre ponúka viaceré terapeutické prístupy ako individuálna kinezioterapia (cvičenie), manuálna terapia (mäkké techniky, mobilizácie, trakcie), prístrojová rehabilitácia (Bezbolestná rázová vlna, Laser, Trijalux), prípadne kineziotaping. Potrebnú terapiu navrhne fyzioterapeut po vstupnom fyzioterapeutickom vyšetrení. Priebeh je vždy individuálny, podľa typu zranenia, rozsahu poškodenia, procesu a priebehu hojenia a celkového zdravotného stavu

 • Predoperačná a pooperačná fyzioterapia
   

Aj pred plánovanou operáciou je dôležité začať s prípravou tela na daný výkon, teda predoperačnou fyzioterapiou. Takáto forma fyzioterapie prispieva k zníženiu trvania rekonvalescencie, zníženiu bolesti a napomáha predchádzať pooperačným komplikáciám. Následne po operačnom výkone je vhodné pokračovať/začať s fyzioterapiou čo najskôr. Pooperačná fyzioterapia napomáha rýchlejšiemu zotaveniu a navráteniu sa do každodenného života. Okrem obnovenia rozsahu pohybu, je v pooperačnej fáze veľmi dôležitá aj starostlivosť o jazvu.

U nás v PRO-MED CARE SNV ponúkame komplexnú PRED- aj POOPERAČNÚ fyzioterapiu s cieľom prinavrátenia funkcie v čo najväčšej miere.

 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (DNS)
   

DNS predstavuje funkčný liečebno- terapeutický prístup založený na princípoch vývojovej kineziológie. Sústreďuje sa na správne držanie tela a priebeh pohybu, ktorý je odvodený od držania tela a pohybu zdravých detí.

U dospelých je kvalita pohybu a držanie tela často narušené v dôsledku abnormálneho zaťažovania nevhodným pohybom, športom, pracovným stereotypom, statickou polohou tela v práci, ortopedickým, neurologickým ale aj iným poškodením.

DNS konceptom sa porovnávaním pacienta a vývojových vzorov zdravých detí odvodzujú odchýlky, ktoré je potrebné terapeuticky ovplyvniť. Cvičenie vo vývojových polohách sa sústreďuje na presnú polohu v každom kĺbe, koordináciu svalov stabilizačného systému trupu a správne dýchanie v priebehu cvičenia.

Cieľom je aby si pacient v dôsledku opakovaného pravidelného cvičenia, spočiatku pod vedením fyzioterapeuta, neskôr aj v domácom prostredí, prevedenie pohybu osvojil a v ideálnom prípade tak správne držanie tela a koordinované pohyby využíval v rámci bežných denných aktivít, v práci aj pri športe.

 • Kineziotaping
   

Pri tejto metóde sa aplikujú elastické pásky priamo na kožu klienta. Je to fyzioterapeutická technika, ktorou môžeme zlepšiť rozsah pohybu, znížiť bolesť a zmenšiť opuch. Obnovuje normálny tok krvi, lymfy, zlepšuje posunlivosť tkaniva, jaziev, využíva sa pri stabilizácii kĺbu.

Môže tiež slúžiť ako doplnková terapia ku iným rehabilitačným procedúram.

DSC_5447.JPG
bottom of page