top of page
tennis-elbow-pain.jpg

Tenisový lakeť - Čo je laterálna epikondylitída a ako vzniká?

Tenisový lakeť, odborne aj laterálna epikondylitída patrí medzi najčastejšie entezopatie (poškodenie /ochorenie šľachy) na hornej končatine. Príčina ochorenia nie je úplne známa, ale často sa spája s opakovanými pohybmi predlaktia, zápästia a ruky. Pri častých pohyboch dochádza k preťažovaniu svalov, ktoré nám ohýnajú zápästie a prsty ruky dozadu, a otáčajú predlaktie. Tieto svaly odstupujú v oblasti na vonkajšej strane lakťového kĺbu, kde je pri „tenisovom lakti“ zvyčajne najväčšia bolesť.

Ako sa prejavuje?

Bolesťou na vonkajšej strane lakťa a predlaktia (pri dvíhaní a nosení predmetov nadhmatom, pri určitých opakovaných silových pohyboch v lakťovom kĺbe a zápästí, pri zatlačení na spomínanú citlivú oblasť).

  • Bolesť môže vyrážať smerom nadol pozdĺž vonkajšej strany predlaktia a v zriedkavých prípadoch dokonca do tretieho a štvrtého prsta.

  • Zvýšená tuhosť svalov v danej oblasti

  • V akútnom stave môže vzniknúť opuch z vonkajšej strany lakťa

  • Objaviť sa môže aj pocit nedostatočnej sily pri úchope, pri prenášaní predmetov v ruke a to najmä s vystretým lakťom.

Riziková skupina

Napriek tomu, že sa tento stav bežne označuje ako tenisový lakeť, tenisti tvoria iba 10 % populácie pacientov. Tenisový lakeť je v spoločnosti veľmi bežný a najčastejšie sa vyskytuje u ľudí, ktorí vykonávajú

  • manuálne povolanie (inštalatéri, elektrikári, maliari, tesári, mäsiari)

  • prácu s počítačom

  • zdvíhanie ťažkých bremien

  • raketové ale aj iné športy (tenis, squash, bedminton, bejzbal, plávanie)

  • domáce práce alebo koníček s opakovanými pohybmi v spomínanej oblasti (práca v záhrade)

Ďalšími rizikovými faktormi sú zlá mechanika a technika pohybu, starnutie, zlý krvný obeh, svalová slabosť alebo svalová nerovnováha a psychologické faktory.

Postihuje rovnako mužov a ženy a to v produktívnom veku 35-50 rokov. Pri chronickej dlhotrvajúcej laterálnej epikondylitíde sú ľudia trpiaci týmito ťažkosťami obmedzovaní vo svojej práci a záujmoch, čo môže spôsobiť socio-ekonomické problémy. Aby sme tomu predchádzali, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc a začať s vhodnou terapiou čo najskôr.

Terapia v PRO-MED CARE

Až 90% prípadov sa dá ovplyvniť konzervatívnou terapiou. Fyzioterapia je dôležitou súčasťou konzervatívnej liečby tzv. tenisového lakťa s cieľom zmierniť bolesť a obnoviť funkciu pohybového aparátu.

V PRO-MED CARE SNV kombinujeme na liečbu tohto problému viaceré prístupy vzhľadom na konkrétny zdravotný stav klienta. Využívame individuálne cvičenie, manuálne uvoľňovanie, kinesiotaping, vysoko výkonný laser s viacerými vlnovými dĺžkami,  terapiu TriJALUX a v neposlednom rade je veľkým prínosom Bezbolestná rázová vlna s diatermiou ShockWave Dual Power, ktorá priamo ovplyvňuje problematickú oblasť, pomáha zmierňovať bolesť, zlepšuje a urýchľuje hojenie.

Najdôležitejšia je prevencia

...dodržiavať správnu techniku pohybu pri športe a cvičení, vyhýbať sa opakovaným pohybom rúk a zápästia, v prípade potreby si urobiť prestávku, na držanie ťažkých predmetov využívať obe ruky, obmedziť dlhodobý úchop, udržiavať si svalovú silu a kondíciu.

bottom of page