top of page
AdobeStock_138121390.jpg

Hernia medzistavcovej platničky:
Príčiny, symptómy, prevencia a liečba

Bolesť chrbta je jednou z najčastejších zdravotných ťažkostí. V posledných rokoch sa tejto problematike venuje pozornosť vo zvýšenej miere, nakoľko sa veková hranica nástupu problémov s bolesťou chrbta neustále znižuje. Keďže postihuje ľudí najmä v produktívnom veku, má výrazný sociálny a ekonomický dopad. Skutočnosť je, že až u 85% ľudí, ktorí trpia bolesťami chrbtice nie je presne určená príčina ich vzniku. Jednou z možných príčin je hernia, čiže „vyklenutie“ medzistavcovej platničky. 

Pri hernii medzistavcovej platničky sú vždy zistené aj určité degeneratívne zmeny. Najviac bývajú postihnuté tie oblasti chrbtice, v ktorých máme najväčšiu pohyblivosť, a to je krčná a drieková časť. 

Stav diskov je závislý od pohybovej aktivity človeka, na spôsobe vykonávania namáhavých činností, zdvíhania bremien, športovej aktivite aj stereotype dýchania. Pri nadváhe a zvýšenej záťaži v kombinácií s nesprávnymi pohybmi je zvýšené riziko vzniku hernie. Aj nedostatok pohybu, sedavý spôsob života či fajčenie toto riziko zvyšujú. Vznik hernie disku možu spôsobiť aj faktory, ktoré ovplyvniť nevieme. Patria tu napríklad vývojové poruchy chrbtice a metabolické ochorenia.

Ako sa hernia prejavuje? 

Vo väčšine prípadov sa vyklenutie platničky prejavuje bolesťou prítomnou v danom segmente, v pokročilých štádiách bolesť aj vyžaruje. Hernia disku môže spôsobovať útlak na nervový koreň alebo obal miechy. Pri útlaku na nervový koreň sa prejavujú typické príznaky objavujúce sa v oblastiach vyživovaných z daného nervového koreňa. 

Okrem bolesti sa najčastejšie  stretávame s brnením, tŕpnutím, svalovou slabosťou, poruchami citlivosti hornej alebo dolnej končatiny v závislosti od miesta poškodenia krčnej alebo driekovej oblasti. Pacienti udávajú zvýraznenie bolesti pri kýchaní, kašlaní, otáčaní sa na posteli alebo pri statickom zaťažení. V hrudnej časti chrbtice je výskyt hernií diskov menej častý vzhľadom na jej väčšiu stabilitu. Pri tomto type sa môže bolesť lokalizovať na prednej strane hrudníka alebo brucha. 

Fyzikálna terapia v PRO MED CARE SNV

Okrem závažných prípadov, kedy je nutná okamžitá operačná liečba je možné využiť široké spektrum fyzioterapeutických metodík, ktoré sú zamerané na liečbu hernií platničiek. Výber metodiky je individuálny podľa zdravotného stavu konkrétneho pacienta. Najčastejšie ide o rehabilitačné cvičenia zamerané na vyrovnanie svalovej nerovnováhy, posilnenie hlbokých stabilizačných svalov, korekciu držania tela, školu chrbta, manuálne metodiky, trakcie, mobilizácie, mäkké techniky a fyzikálnu terapiu. 

Práve fyzikálna terapia je pri týchto ťažkostiach veľkou pomocou, a to najmä vďaka analgetickému a myorelaxačnému účinku. V našom centre využívame liečbu bezbolestnou rázovou vlnou v kombinácií s diatermiou ShockWave Dual Power. Tá okrem spomínaných účinkov urýchľuje hojenie tkanív, zvyšuje prekrvenie, uvoľňuje spúšťové body vo svaloch a redukuje zápal. Pri intenzívnejších bolestiach je u nás možná laserová terapia, a to vysokovýkonným laserom Hightherapy 3 Chronic, ktorý preniká do hĺbky, tlmí bolesť a stimuluje regeneráciu tkanív vo viacerých vrstvách súčasne. 

Prevencia je najdôležitejšia

Pre optimálne fungovanie a vyživovanie platničiek je veľmi dôležitý správny a pravidelný pohyb. Prospešné je pravidelné cvičenie, chôdza, beh po mäkkom povrchu ale aj plávanie. Pri dlhodobom sede napr. v zamestnaní je pre prevenciu vhodné rozhýbanie, ale aj krátka prechádzka. 

bottom of page