top of page
unnamed-1-1.jpg

Rehabilitácia čeľustného kĺbu – Príčiny, prejavy a liečba bolesti TMK

Temporomandibulárne poruchy zahrňujú širokú skupinu problémov vzťahujúcich sa k čeľustným kĺbom a štruktúram, ktoré s ním súvisia. Vzhľadom na to, že problémy v týchto kĺboch sú rôznej etiológie, patria do rúk odborníkom vo viacerých odboroch.

Spojenie medzi lebečnou bázou a dolnou čeľusťou je zabezpečené pomocou temporo-mandibulárneho kĺbu (TMK). Tento kĺb je párový a máme ho ako na pravej, tak aj na ľavej strane sánky, čo ho robí jedinečným. Každý pohyb, zmena, porucha v jednom TMK kĺbe ovplyvňuje kĺb na strane opačnej.

 

Čo tento kĺb umožňuje ?

V TMK vykonáme denne 1500 až 2000 pohybov a považuje sa za najvyťaženejší kĺb v ľudskom tele. Pomocou TMK vieme pohybovať dolnou čeľusťou a vykonávať ďalšie činnosti ako príjem potravy, rozprávanie, žuvanie, prehĺtanie, zívanie, emocionálne výpovede a ďalšie. Žuvacie svaly v okolí sa podieľajú na stabilizácií polohy a pohybov hlavy a celkovom držaní tela. 

 

Aké sú príčiny porúch v TMK?

Pôvodcom ťažkostí v TMK môžu byť anatomické, traumatické, somatické, psychické a iné príčiny. Medzi najčastejšie patrí: škrípanie so zubami, nesprávny skus, okusovanie nechtov, časté žuvanie žuvačky, hranie na dychový hudobný nástroj, chrápanie, predsunuté držanie hlavy, narušenie kontinuity zubov, úrazy, systémové ochorenia, psychické napätie, stres, anatomicky zmenené tvary kĺbnych plôch a iné. 

 

Najčastejšie prejavy ťažkostí:

 • Obmedzená pohyblivosť v TMK

 • Bolesť v mieste kĺbu

 • Zvukové prejavy (prelupnutie, krepitus)

 • Pocit nestability pri otvorení úst

 • Bolesti hlavy, zubov bez stomatologickej príčiny, 

 • Problémy s prehĺtaním

 • Šumenie v ušiach závraty, problémy s krčnou chrbticou,

 • Poruchy držania tela

Čo robiť pri takýchto ťažkostiach? 

Na liečbu porúch TMK kĺbov sa využíva kombinácia liečebných metód. Pri výbere sa prihliada na individuálny stav pacienta. Vzhľadom na široké spektrum možného pôvodcu ťažkostí je dôležité vyhľadať odborníka. Spočiatku, ak to zdravotný stav dovolí, sa využíva konzervatívna terapia ako: 

 • Režimové opatrenia a poučenie (neokusovať nechty a iné predmety-ceruza, nežuť žuvačky, dbať na správnu polohu hlavy pri domácich aj pracovných činnostiach, sebapozorovanie, vyvarovať sa činnostiam s dlhodobým predsunom hlavy, nezatínať zuby...),

 • Vyrovnanie svalovej nerovnováhy a myofasciálneho napätia, 

 • Mäkké techniky, mobilizácie, postizometrická relaxácia, 

 • Edukácia pohybových stereotypov, zlepšenie držania tela, 

 • Koordinačné cvičenie, izometrické cvičenie, cvičenie na spevnenie stabilizátorov kĺbu, 

 • Prostriedky fyzikálnej terapie a ďalšie
   

V PRO MED CARE SNV používame na liečenie temporomandibulárnych porúch okrem iných metód aj prístrojovú terapiu kombinovanou rázovou vlnou s diatermiou ShockWave Dual Power. Táto piezoelektrická rázová vlna je bezbolestná a prináša širokospektrálny, dlhodobý účinok.  

bottom of page